Kategória: Kultúra

Umenie je materiálna kultúra, a kultúra je zase výrazom potrieb človeka – odovzdanie emócií, vízie sveta, myšlienok. Každý obraz má subjektívny charakter, výber objektu a spôsob jeho chápania je otázkou individuálneho pohľadu. Zatiaľ čo objektom je predmet, abstrakcia, postava alebo príroda. Vždy prinášajú emócie a dojmy, odovzdávajú nálady a často skryté znalosti o človeku a svete. Tu zavesené dekorácie sú skutočným umením poznania.

Prejdite do obchodu s výrobkami pre túto kategóriu

pixel